ข่าวพระเครื่อง Archives - เซ็งเป็ดประเทศไทย

ประวัติพระสีวลีเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุผู้มีลาภ ตอนที่ 1

พระสีวลีเถระ เป็นพระมหาเถระที่มีประวัติค่อนข้างแปลกไปกว่าพระมหาเถระองค์อื่น ๆ ท่านต้องอยู่ในครรภ์พระมารดาอยู่ถึง ๗ ปี กับอีก ๗ วัน ด้วยอำนาจบุรพกรรมตามมาส่งผล และพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นตำแหน่งเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภ และเลิศด้วยยศทั้งหลาย ในศาสนาของพระองค์ แม้พระมารดาคือ พระนางสุปฺปวาสา ผู้เป็นราชบุตรีของเจ้าโกลิยะ ก็ทรงเป็นเอตทัคคะผู้กว่าพระสาวิกาทั้งหลายผู้ถวายสิ่งของอันประณีต การที่พระพุทธองค์ได้ทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะดังกล่าวก็เป็นไปตามความปรารถนาของท่านมาแต่ในอดีต   ความปรารถนาในอดีต ในกัปที่แสน แต่กัปนี้ ในกาลของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า ปทุมุตตระ ในครั้งนั้น ท่านได้เกิดเป็นกษัตริย์ในพระนครหงสวดี ได้ยินพระพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งสาวกของพระองค์ชื่อสุทัสสนะ ไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้มีลาภมาก ดังนั้น ทรงปรารถนาในตำแหน่งนั้นบ้าง จึงได้นิมนต์...

มหัศจรรย์แห่งพงไพร!พญางิ้วดำ ราชาแห่งผืนป่า ทำลายอาถรรพ์ และยาครอบจักวาล!

 เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักต้นงิ้ว ซึ่งในประเทศไทยมีกันอญุ่ทั่วไปทุกภาค แต่สำหรับ 'งิ้วดำ' คงมีน้อยคนที่เคยเห็นเพราะปัจจุบัน 'งิ้วดำ' เป็นไม้หายากที่มีอยู่ตามป่าลึกเท่านั้น เพราเหตุผลที่ 'งิ้วดำ'  เป็นไม่ที่มีสรรพคุณทางยาที่คนโบราณรู้จักดี จึงมีการลักลอบเข้าไปตัด หรือไปถากเอาเปลือกมาทำเป็นยาหรือของดี!เลยทำให้ไม้ชนิดนี้เกือบจะสูนพันธุ์จากป่าในประเทศไทย สมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอายุประมาณ 9 ปี ได้อาศัยอยู่กับคุณตาซึ่งแกเป็นพราหม นุ่งขาวห่มขาว เป็นหมอประจำหมู่บ้าน ทั้งเป็นหมอยาและหมอผี! ข้าพเจ้าได้เห็นเรื่องราวที่จำฝังใจถึงทุกวันนี้เกี่ยวกับภูตผีวิญญาณ และความเชื่อโบราณ ย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2541 ที่ บ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นบ้านเกิดของข้าพเจ้า สมัยนั้นหมู่บ้านอื่นได้พัฒนาไปไกลแล้วแต่หมู่บ้านของข้าพเจ้าเป็นบ้านนอก ซึ่งยังมีความเชื่อโบราณอยู่มากมาย...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
966ผู้ติดตามติดตาม